Istirhami / Mirats 1 - 50

1. Penciptaan manusia selama 40 hari


''Sesungguhnya penciptaan masing-masing kalian terkumpul dalam kandungan ibunya, selama 40 hari dan 40 malam, atau 40 malam; kemudian menjadi segumpal darah semisal itu 40 hari; kemudian menjadi segumpal daging semisal itu 40 hari. Allah mengutus Malaikat kepadanya, Kemudian dipermaklumkan empat kalimat : dicatat rizkinya, ajalnya, amalnya serta celaka-bahagianya; Kemudian Malaikat atas perintahAllah, meniupkan roh padanya.

Sesungguhnya masing-masing kalian, walaupun beramal dengan amalan ahli sorga, sehingga terkesan, jarak antara sorga dengannya hanya satu hasta, namun ketetapan mendahuluinya, kemudian ia beramal dengan amalan penghuni neraka, maka iapun akan masuk neraka. Dan sesungguhnya masing-masing kalian, kalaupun beramal dengan amalan ahli neraka, sehingga jarak antara neraka dengannya seolah hanya satu hasta, namun ketetapan Allah mendahuluinya, kemudian dia beramal dengan amalan penghuni sorga, maka ia pun akan masuk sorga.'' (BukuMerah:100/13)