Istirhami / Mirats 1 - 50

7. Allah menurut prasangka hamba


''Aku menurut prasangka hambaKu kepadaKu, dan Aku bersamanya ketika ia mengingatKu. Demi Allah, sesungguhnya Allah lebih suka kepada tobat hambaNya, daripada salah seorang diantaramu yang menemukan miliknya yang hilang. Siapa yang mendekatkan diri kepadaKu sejengkal, maka Aku mendekatkan diri kepadanya sehasta; siapa yang mendekatkan diri kepadaKu sehasta, maka Aku mendekatkan diri kepadanya sedepa. Apabila la datang kepadaKu dengan berjalan, maka Aku datang kepadanya dengan berlari.'' (BukuMerah:231/386)