Istirhami / Mirats 1 - 50

6. Tanda-tanda Makrifatullah


''Tanda ma'rifat hamba-hambaKu di hatinya terhadap ZatKu, ialah dengan Husnuzzhan berprasangka baik terhadap keputusanKu, tidak mengeluh kesahkan hukum-hukumKu, tidak dirasakan lambat terhadap karuniaKu, dan senantiasa malu untuk bermaksiat.'' (BukuHijau:17/272)