Istirhami / Mirats 1 - 50

9. Allah memberi ampunan walau dosa sepenuh langit


''Hai anak Adam, sesungguhnya selama kamu berdoa dan mengharap kepadaKu, Aku memberi ampunan terhadap dosamu, dan Aku tidak peduli; wahai anak Adam, seandainya dosamu sampai ke langit, kemudian kamu minta ampun kepadaKu, maka Aku memberi ampunan kepadamu dan aku tidak peduli. Hai anakAdam, sesungguhnya apabila kamu datang kepadaKu dengan kesalahan sepenuh bumi, kemudian kamu menemuiKu dengan tidak mempersekutukan Aku dengan apapun, maka Aku datang kepadamu dengan ampunan sepenuh bumi.'' (BukuMerah:72/124)