Istirhami / Mirats 1 - 50

10. Orang yang shalat dipelihara bagaikan sorga Firdaus


''Tidak semua orang yang shalat itu, melaksanakan shalat. Sesungguhnya Aku menerima shalat dari orang yang merendahkan dirinya karena kebesaranKu, dan dia menahan hawa nafsunya dari segala yang Aku haramkan atasnya, sedangkan dia tidak pula melakukan maksiat terus-menerus terhadapKu, dia suka melindungi musafir, semua itu dilakukannya karenaKu.

Demi kebesaranKu dan keagunganKu, sesungguhnya cahaya wajah orang yang shalat, adalah lebih terang di sisiKu, dari pada cahaya matahari. Akan Aku tukarkan kejahilannya dengan ilmu pengetahuan, dan Aku gantikan kegelapannya dengan cahaya yang meneranginya. Setiap dia memohon akan Kusahuti, setiap dia meminta akan Kuberikan, dan setiap dia bersumpah akan Aku tunaikan. Aku melindunginya dengan kekuatanKu dan Aku menugaskan para MalaikatKu untuk menjaganya. Perumpamaan nya di sisiKu bagaikan sorga Firdaus : tidak rusak buahnya dan tidak berubah keadaannya.'' (BukuHijau:130/300)