Istirhami / Mirats 1 - 50

11. Prasangka baik kepada Allah akan menjadi kebaikan


''Aku pada prasangka hambaKu terhadapku ; bila dia berprasangka baik, maka kebaikanlah yang diperolehnya. Dan bila dia berprasangka buruk, maka keburukan pula yang diperolehnya.'' (HR Thabrani, lbnu Hibban) 71/173 H