Istirhami / Mirats

13. Allah selalu bersama orang yang berzikir


''Aku pada prasangka hambaKu terhadapKu, dan Aku senantiasa menyertainya selama dia mengingatKu. Bila dia mengingatKu dalam dirinya, Akupun mengingatnya dalam diriKu. Dan bila dia mengingatKu di keramaian, Ku ingat dia di hadapan orang banyak yang lebih baik dari itu.'' (HR Baihaki) 70/170H