Istirhami / Mirats 1 - 50

18. Allah menjadi lidahnya


''Tiada seorang hamba yang mendekatkan diri kepadaKu, seperti dia menunaikan segala yang Kuwajibkan atas dirinya. Dan sesungguhnya dia akan mendekatkan diri kepadaKu dengan memperbanyak Nawafil-shalat sunnat, sehingga Aku mencintainya. Maka apabila Aku telah mencintainya, jadilah Aku bagaikan kakinya untuk berjalan, dan bagaikan tangannya untuk menggenggam, dan bagaikan lidahnya untuk berbicara, dan bagaikan hatinya untuk berfikir. Apabila dia meminta, pasti Kuberikan, dan apabila dia berdoa kepadaKu Kuperkenankan''. (HR Ibnu Sunni) 132/306H