Istirhami / Mirats 1 - 50

19. Allah berada di depan, di hadapan, di belakang dan di kanan kiri seorang hamba


''Musa berkata : 'Ya Tuhanku, apakah Engkau dekat, agar aku munajat kepadaMu, ataukah Engkau Jauh, supaya aku memanggil-manggilMu ; aku merasakan kemerduan suaraMu, tetapi aku tidak melihatMu. Di manakah Engkau?' Allah menjawab : 'Aku berada di belakangmu, di hadapanmu, di kananmu dan di kirimu. Hai Musa, Aku senantiasa bersama hamba-hambaKu ketika dia menyebut namaKu, dan Aku senantiasa di sisinya, ketika dia berdoa kepadaKu''. (HR Dailami) 254/600H