Istirhami / Mirats 1 - 50

23. Bila hamba menemui Allah dengan berjalan, Allah menemuinya berlari


''Bila seorang hamba taqarrub kepadaKu sejengkal, Aku taqarrub kepadanya sehasta. Dan bila dia taqarrub kepadaKu sehasta, Aku taqarrub kepadanya sedepa. Dan apabila dia datang kepadaKu berjalan, Aku datang kepadanya berlari''. (HR Bukhari,Thabrani) 12/34H