Istirhami / Mirats 1 - 50

25. Taqarrub setara dengan zuhud didunia


''Tiada seorang hambaKu yang mukmin taqarrub kepadaKu seperti dia berzuhud di dunia, dan dia tidak beribadat kepadaKu, seperti dia menunaikan segala kewajiban yang Aku tetapkan kepadanya''. (BukuHijau:132/308)