Istirhami / Mirats 1 - 50

27. Beribadat dengan lapang dada akan diperkaya


''Anak Adam, lapangkanlah dadamu untuk beribadat kepadaKu, maka Kupenuhi dadamu dengan kekayaan, dan teratasi segala kemiskinan. Bila tidak kamu lakukan, maka akan Kupenuhi dadamu dengan berbagai persoalan, dan tidak akan Kututupi kemiskinanmu''. (HR Atturmuzi) 2/13H