Istirhami / Mirats

30. Kecintaan dan Kebencian Allah kepada seorang hamba selalu diumumkan dilangit

''Sesungguhnya apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Dia memanggil Jibril, seraya berfirman: 'Sesungguhnya Aku mencintai fulan, maka cintailah dia'. Beliau bersabda: 'Maka Jibril mencintainya. Kemudian Jibril memanggil —penghuni langit, Ialu berkata : 'Sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah ia'. Maka penghuni langit mencintainya. Beliau bersabda : ‘Kemudian di bumi ia diterima'. Apabila Allah membenci seorang hamba, maka Dia memanggil Jibril seraya berfirman : 'Sesungguhnya Aku membenci fulan, maka bencilah ia'. Lalu la dibenci oleh Jibril. Kemudian Jibril memanggil penghuni langit : 'Sesungguhnya Allah membenci fulan, maka bencilah kalian terhadapnya‘. Beliau bersabda : ‘Kemudian ia di bumi dibenci oleh orang-orang''. (BukuMerah:77/130)