Istirhami / Mirats 1 - 50

31. Ancaman terhadap yang memusuhi Waliyullah


''Siapa yang memusuhi para waliKu, maka Aku telah mengumumkan perang kepadanya. HambaKu dapat mendekatkan diri kepadaKu melalui sesuatu yang paling Kusukai, yaitu dengan melaksanakan apa yang aku wajibkan atasnya. HambaKu dapat pula mendekatkan diri kepadaKu melalui nawafil-amalan sunnah, hingga Aku mencintainya. Apabila Aku telah mencintainya, maka Aku menjadi pendengarannya untuk mendengar, menjadi penglihatannya untuk melihat, tangannya untuk menggenggam, dan kakinya untuk berjalan. Bila ia memohon kepadaKu, pasti Kuberikan, bila dia berlindung kepadaKu, pasti Kulindungi. Dan Aku tidak bimbang terhadap sesuatu yang Aku lakukan, seperti kebimbangan Ku terhadap jiwa hambaKu yang beriman, di mana ini tidak senang mati, sedang Aku tidak senang berbuat buruk terhadapnya''. (BukuMerah:81/134)