Istirhami / Mirats 1 - 50

33. Allah mengumumkan perang terhadap mereka yang memusuhi WaliNya


''Siapa yang memusuhi waliKu, maka dia telah mengajakKu berperang dengannya. Dan Aku, tidak pernah ragu-ragu dalam memutuskan sesuatu, seperti ketidakraguanKu untuk mematikan seorang mukmin - namun, kalaupun dia benci kematian itu, Akupun tidak ingin menyakitinya. Barangkali, ada kalanya seorang waliKu yang mukmin memohon kekayaan tetapi Aku sengaja palingkan dia dari kekayaan kepada kemiskinan. Sebab kalau Aku berikan kekayaan, akan menjadi celaka baginya. Barangkali adakalanya seorang waliKu yang mukmin yang memohon kemiskinan, tetapi Aku palingkannya kepada kekayaan, sebab kalau Aku berikan kemiskinan, akan mencelakakannya. Sesungguhnya Allah telah berfirman: 'Demi kemuliaanKu, dan kebesaranKu, dan keluhuranKu, dan kehebatanKu, dan ketinggian kedudukanKu, tidak seorang hamba yang melebihi kehendakKu atas kehendak hawa nafsunya, melainkan Aku tetapkan-ingatkan selalu ajalnya di hadapan matanya, dan Aku jaminkan rejekinya di langit dan di bumi, dan Aku akan senantiasa mendukungnya di belakang perdagangan setiap Pedagang''. (BukuHijau:141/329)