Istirhami / Mirats 1 - 50

34. Tanda seseorang mendapat kebaikan dari Allah ialah dari akhlaknya


''Akulah Allah. Telah Kuciptakan hamba-hamba itu dengan ilmuKu. Maka mereka yang Aku kehendaki kebaikan atasnya, Kuberikan akhlak terpuji, dan mereka yang Aku kehendaki baginya keburukan, Kuhiasi akhlak terkeji''. (BukuHijau:54/138)