Istirhami / Mirats 1 - 50

36. Kebahagiaan bagi yang menerima takdir baik ditangannya


''Akulah yang menciptakan kebaikan dan kejahatan. Maka berbahagialah mereka yang telah Kutakdirkan kebahagiaan di tangannya, dan celakalah mereka yang telah kutakdirkan kejahatan di tangannya''. (BukuHijau:63/157)