Istirhami / Mirats 1 - 50

37. Ayah terbaik


''Seseorang, hidup pada masa sebelum kalian, diberi kenikmatan harta oleh Allah. Ketika akan meninggal ia berkata kepada anak-anaknya : 'Ayah macam apakah aku ini, menurut kalian ?'. Mereka menjawab : 'Ayah yang terbaik'. Katanya: 'Sesungguhnya aku tidak pernah melakukan kebaikan, Maka apabila aku meninggal, bakarlah aku, kemudian hancur luluhkan dan taburkanlah pada hari yang berangin kencang'. Pesan itupun mereka laksanakan. Lalu Allah azza wa jalla menghimpun debu orang itu, dan berfirman: 'Apakah yang membebani kamu?'. la menjawab: 'takut kepadaMu'. Maka Allah memberikan rahmatNya''. (BukuMerah:88/142)