Istirhami / Mirats 1 - 50

38. Rahmat Allah diberikan kepada yang takut kepadaNya


''Ada seseorang yang keterlaluan terhadap dirinya. Ketika menjelang kematiannya, ia berpesan kepada anak-anaknya : Bila saya mati kelak, bakarlah, hancur leburkanlah, kemudian debunya taburkanlah bersama angin. Demi Allah, jika berkehendak, Dia akan menyiksaku dengan siksaan yang tidak akan ditimpakan kepada siapapun'. Ketika dia meninggal hal itu pun dilaksanakan oleh anak-anaknya. Tiba-tiba sete|ah dihidupkan kembali, dia dapat berdiri; lalu Allah berfirman : 'Apa yang mendorongmu untuk berbuat demikian?', ia menjawab : 'Ya Tuhanku, yang mendorongku berpesan seperti itu, adalah rasa takutku kepadaMu'. Maka Allah mengampuninya''. (BukuMerah:85/144)