Istirhami / Mirats 1 - 50

39. Hati para raja dalam genggaman Allah


''Akulah Allah. Tiada tuhan selain Aku. Aku penguasa segala kerajaan dan Raja dari segala raja, Hati semua raja berada dalam genggamanKu. Dan sesungguhnya seluruh hamba, jika mereka mentaatiKu, niscaya Aku akan menjadikan hati raja-raja mereka berbelas kasihan kepada mereka. Dan sesungguhnya jika hamba-hamba itu mendurhakaiKu, niscaya Aku akan menjadikan hati raja-raja mereka, keras dan zalim, lalu menimpakan berbagai siksa ke atas mereka. Jangan bersusah payah untuk berdoa ke atas raja-raja itu disebabkan oleh kejahatan mereka, tetapi kerahkanlah diri kalian untuk berzikir dan taqarrub kepadaKu, niscaya Aku akan lindungi kalian dari kezaIiman raja-raja kalian''. (BukuHijau:56/143)