Istirhami / Mirats 1 - 50

40. Mentaati yang Maha Kuasa pastiakan mulia


''Akulah al Aziz - Maha Berkuasa. Siapa yang inginkan kemuliaan dunia dan akhirat, hendaklah dia mentaati yang Maha Berkuasa''. (BukuHijau:57/145)